Czas na szukanie właściwych argumentów

na znalezienie w sobie odwagi

Tutaj niczego (jeszcze) nie ma.